Skip to main content
  • Missing Link GGZ

Het project is beëindigd per 30 april 2022

Dankzij de financiële steun van CGG De Drie Stromen, gemeente Laarne, gemeente Wetteren en gemeente Wichelen kan deze dienstverlening aan de inwoners van Laarne, Wetteren en Wichelen alsnog worden gecontinueerd!